Lekcja holenderskiego. Nederlandse taal voor Polen
logo
Język holenderskiego
Formularz kontaktowy
PL-Kontakt
NL-Even voorstellen
NL-De cursussen
NL-NT2 taalniveaus
NL-Pools leren
NL-Contactformulier
NL-Contact

 

Onderstaand een omschrijving van de cursussen

 

Basiscursus 1 (A0 > A1)

De Delftse methode voor laagopgeleide anderstaligen. In korte, aansprekende teksten leert iemand de circa 1000 belangrijkste woorden en woordvormen van het Nederlands. De methode bevat 16 lessen en elke les heeft 3 teksten. De prikkelende teksten bevatten veel KNS-thema's en de cursus is daarom een gedegen voorbereiding op het inburgeringsexamen.

 

Basiscursus 2 (A1 > A2)

Deel twee van de Delftse methode voor laagopgeleide anderstaligen. Het is het vervolg op Basiscursus 1. In korte, aansprekende teksten leert iemand de circa 2000 belangrijkste woorden en woordvormen van het Nederlands. De methode bevat 16 lessen en elke les heeft 3 teksten. De prikkelende teksten bevatten veel KNS-thema's en de cursus is daarom een gedegen voorbereiding op het inburgeringsexamen.

 

Nederlands voor buitenlanders (A0 > A2)

Nederlands voor buitenlanders is een cursus Nederlands voor hoger opgeleide anderstaligen. Het boek bestaat uit 43 lessen met praktische en actuele teksten over Nederlandse situaties, die te beluisteren zijn op de bijgeleverde cd’s. Het boek bevat een beknopt grammaticaal overzicht, geen moeilijke termen en veel voorbeeldzinnen. Met dit boek leren cursisten ongeveer 2250 frequente woorden en woordgroepen van het Nederlands te gebruiken.

 

Tweede ronde (A2 > B1)

De Tweede ronde is een cursus Nederlands voor halfgevorderde anderstaligen. Het is een vervolg op Nederlands voor buitenlanders, maar kan ook na andere beginnerscursussen worden gebruikt, vanaf niveau A2. Het boek bestaat uit 45 lessen met praktische en actuele teksten over Nederlandse situaties, die te beluisteren zijn op de bijgeleverde cd’s. Het boek bevat een beknopt grammaticaal overzicht, geen moeilijke termen en veel voorbeeldzinnen. Met de Tweede Ronde leren cursisten ongeveer 3000 frequente woorden en woordgroepen van het Nederlands te gebruiken.

 

De taal van de verpleging (A2 > B1 + vaktaal)

Wat moet een buitenlandse verpleegkundige weten die in een Nederlandse zorginstelling gaat werken? Welk soort Nederlands moet de ’broeder’ of ’zuster’ kunnen verstaan en spreken? Het is duidelijk dat de taal van de verpleging meer is dan alledaags Nederlands. Allerlei specifieke termen, zoals ‘til-lift’ of ‘voedingslijst’, zijn in de zorg heel gewone en veel gebruikte woorden. Verder is het uitermate belangrijk dat je begrijpt wat de patiënt of bewoner bedoelt, maar óók wat de arts zegt en wat je collega je bij de overdracht wil meedelen. Het boek bestaat uit 45 lessen met praktische en actuele teksten over Nederlandse situaties, die te beluisteren zijn op de bijgeleverde cd’s. Het boek bevat een beknopt grammaticaal overzicht,

Deze cursus is bedoeld om buitenlandse verpleegkundigen voor te bereiden op de talige kanten van het werken in een zorginstelling. 

 

Derde ronde (B1 > B2)

De Derde ronde is het vervolg op de Tweede ronde van de Delftse methode. Gevorderden leren met de Derde ronde op de hun vertrouwde Delftse wijze in korte tijd nog bijna tweeduizend nieuwe woorden. De Derde ronde bestaat uit 15 lessen over uiteenlopende onderwerpen. Na het afronden van de Derde ronde kunnen cursisten meepraten over lastige onderwerpen zoals klimaatsverandering, welvaart, de VOC en filosofie, allemaal in het Nederlands!

Met de Derde ronde kunnen cursisten zich voorbereiden op het Staatsexamen NT2 II.

 

De Delftse grammatica

De Delftse grammatica biedt in tien hoofdstukken de basisregels van het Nederlands: werkwoorden, ontkenning, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoorden, er, te + infinitief en woordvolgorde. De cursist krijgt voorbeelden aangereikt in korte teksten zonder grammaticale terminologie. De Nederlandse grammatica lijkt vaak heel lastig, terwijl de regels eigenlijk betrekkelijk simpel zijn. Het is de kunst die regels op de juiste manier aan te bieden. In tegenstelling tot andere grammatica's geeft De Delftse grammatica de regels weer in een natuurlijke en zinvolle context. Regels worden inzichtelijk gemaakt door voorbeelden die in een tekst worden gebruikt. In diverse oefeningen gebruikt de cursist de grammaticale patronen zelf. Cursisten leren zo op een natuurlijke wijze de Nederlandse grammatica. Problemen en uitzonderingen worden extra toegelicht. Vervolgens kan de cursist zelf aan de slag met oefeningen in het boek. 

 

Klare taal! (A1 > C1) 

Een goede grammatica is onontbeerlijk naast elke NT2 methode. Deze zeer succesvolle grammatica heeft al vele tienduizenden NT2-leerders de grammaticale regels van het Nederlands geleerd. In 88 lessen komt een grote hoeveelheid grammaticale onderwerpen aan de orde in een heldere uitleg met voorbeeldzinnen, illustraties en een flink aantal oefeningen. 

  


www.jezyk.nl | ® 2007-2018 | info@jezyk.nl